Пратите нас

Image Alt

Савет Факултета

  /  Савет Факултета

Председник Савета факултета:
Проф. др Дејан Шабићредовни професор

Заменик председника Савета факултета:
Проф. др Мишко Милановић, редовни професор
Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор
Проф. др Мирјана Девеџић, редовни професор
Проф. др Иван Раткај, редовни професор
Проф. др Горан Анђелковић, редовни професор
Проф. др Богдан Лукић, редовни професор
Проф. др Сања Манојловић, ванредни професор
Проф. др Тијана Дабовић, ванредни професор
Доц. др Марија Белиј, доцент
Доц. др Иван Самарџић, доцент
Доц. др Бојан Врачаревић, доцент
Биљана Рајковић-Лукић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
Александар Радуловић, службеник за послове одбране, заштите и безбедности
Сања Саболовић, спремачица
Гордана Чапрић
Саша Милијић
Мирјана Рашевић
Наташа Миловановић
Марија Лабовић
Милош Бјелановић
Његош Зејак
Никола Срзентић
Милица Добрић, студент студијског програма Географијa
Михаило Митић, студент студијског програма Географијa
Катарина Трбојевић, студент студијског програма Просторно планирањe
Наталија Јовановић, студент студијског програма Туризмологијa