Пратите нас

Image Alt

Савет Факултета

  /  Савет Факултета

Председник Савета факултета:
Проф. др Иван Раткајредовни професор
Заменик председника Савета факултета
:
Проф. др Бранка Тошић, редовни професор
Проф. др Ивана Царевић, редовни професор
Проф. др Мишко Милановић, редовни професор
Проф. др Александар Ђорђевић, ванредни професор
Проф. др Вера Глигоријевић, ванредни професор
Проф. др Сања Манојловић, ванредни професор
Проф. др Марко Јоксимовић,ванредни професор
Доц. др Марина Весић, доцент
Доц. др Иван Самарџић, доцент
Љубица Душков, асистент
Др Филип Крстић, асистент
Војислав Деђански, стручно-технички сарадник за рад у центрима
Гордана Димитријевић, контиста
Дејан Сандић, администратор информационих система и технологија
Др Гордана Чапрић
Др Саша Милијић
Проф. др Мирјана Рашевић
Мр Наташа Миловановић
Мр Марија Лабовић
Милош Бјелановић, дипл. професор физичког васпитања и спорта
Његош Зејак, професор техничког образовања
Никола Срзентић, економиста
Михаило Митић, студент студијског програма Географија
Лука Ђуровић, студент студијског програма Просторно планирање
Станислав Младеновић, студент студијског програма Просторно планирање
Емилија Крантић, студент студијског програма Геопросторне основе животне средине