Пратите нас

Image Alt

Руководство Факултета

  /  Руководство Факултета

Декан је први човек Факултета, његов руководилац и орган пословођења. Права и обавезе декана прописани су Законом и Статутима Универзитета и Факултета.

У обављању послова из свог делокруга, Декан је самосталан, а за свој рад одговоран је Савету Факултета.

Декан формира декански колегијум, као своје саветодавно тело. Чланови деканског колегијума су: декан, продекани и студент продекан, који учествује у раду када се разматрају питања из његове надлежности.

др Велимир Шећеров, редовни професор
Телефон: 011/26 37 421
Е-mail: dekan@gef.bg.ac.rs

ДЕКАН

др Снежана Ђурђићредовни професор
Телефон: 011/26 37 421
Е-mail: 
prodekan.nastava@gef.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др Даница Шантић, редовни професор
Телефон: 011/26 37 421
Е-mail: 
prodekan.nauka@gef.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

др Иван Новковић, ванредни професор
Телефон: 011/26 37 421
Е-mail: 
prodekan.finansije@gef.bg.ac.rs

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ