Пратите нас

Image Alt

Родна равноправност

  /  Родна равноправност

 

Родна равноправност (Gender Equality) – заштита од сексуалног узнемиравања и уцењивања

Добро дошли на страницу Географског факултета посвећену родној равноправности.

Родна равноправност је основна вредност Европске уније (ЕУ) и укључује једнако поступање и недискриминацију у свакој области живота. Дефиниција родно заснованог насиља: “понашања или ставови који своје оправдање налазе у неправедним односима моћи који повређују, прете или уништавају људе на основу њиховог (перципираног) рода или сексуалности” (…) родно засновано насиље утиче на родне односе и проблематизује насиље засновано на хијерархијским конструкцијама рода и сексуалности (Anitha, Lewis, 2018).

Један од горућих проблема данашњице јесте родно засновано насиље присутно у свим сферама живота, укључујући и универзитетску заједницу. У члану 3. Правилника о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања, Географског факултета, истиче се да је сексуално узнемиравање:

  • сваки нежељени вербални, невербални или физички акт сексуалне природе који има за циљ или представља повреду достојанства запосленог/запослене или студента/студенткиње Факултета, засновану на полу или на сексуалној оријентацији, а који изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење;
  • омаловажавање пола, рода или сексуалне оријентације;
  • нежељене сексуалне примедбе и предлози, разни нежељени позиви, физички додири, говор тела, емоционално прогањање, понављано нежељено упућивање вербалних и физичких предлога полне природе другој особи, физичко напастовање, понављано нежељено изношење шала и опаски које су полно обојене, укључујући алузије на пол и сексуалну оријентацију, ругање и исмејавање које је полно обојено;
  • упућивање опаски у вези са полом, родом или сексуалном оријентацијом а које су противне вољи другог лица, као и сексуално интониран говор тела;
  • упућивање предлога за интимизирање запосленом/запосленој или студенту/студенткињи противно његовој вољи.
  • подстицање и навођење на понашање из т. 1-5 овог члана.

КОМЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ?

На Географском факултету изабрана је повереница за равноправност, која је задужена за превенцију и спречавање сексуалног узнемиравања студената и запослених, као и за сузбијање сваког облика дискриминације, а посебно по основу пола, рода, родног идентитета и сексуалне оријентације. Такође, у сарадњи са Тимом за родну равноправност спроводи мере обучавања студената/киња и запослених/ о сексуалном узнемиравању и уцењивању. Уколико сматрате да сте били изложени сексуалном узнемиравању будите слободни да се обратите одговорној особи у институцији. Факултет и учесници у поступку заштите дужни су да се руководе начелима поверљивости и заштите приватности.

Повереница  води саветодавни поступак заштите. О  поступцима и мерама заштите прочитајте у Правилнику о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања, Географског факултета.


ПОВЕРЕНИЦА ЗА РАВНОПРАВНОСТ  – Проф. др Слађана Анђелковић

Контакт:
E-mail: poverenik@gef.bg.ac.rs

Студентски трг 16/II, зграда ПМФ-а, кабинет 560а.

Повезани контакти:

vdsrbija@gmail.com – Виктимолошко друштво Србије

0800 199 007 – Аутономни женски центар

192 – МУП Републике Србије

Заједничким залагањем учинимо да радно окружење и студирање буде безбедно место у коме се поштује достојанство сваког појединца.


План Универзитета у Београду за постизање родне равноправности

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду

Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања, Географског факултета, Универзитета у Београду

План управљања ризицима и план за постизање родне равноправности на Географском факултету

Gender Equality Plan

Заузимање рефлексивног приступа родној равноправности за институционалне трансформације” („Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for Institutional Transformation“) у оквиру програма Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020.