Пратите нас

Image Alt

Просторно планирање (МАС 2014-2021)

  /  Просторно планирање (МАС 2014-2021)

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се четири предмета): Стратешка процена утицаја на животну средину, Планирање и коришћење земљишта, Планирање подручја посебне намене, Просторно планирање и економски развој, Планирање предела и Процена утицаја на социјални развој.
Изборни блок 2 (бирају се три предмета): Правни основ и управљање просторним развојем, Регионални процеси и просторно планирање, Стратешко просторно планирање и Програмирање развоја инфраструктуре.

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Стратешка процена утицаја на животну средину 7 3+0
Планирање и коришћење земљишта 7 3+0
Планирање подручја посебне намене 7 3+0
Просторно планирање и економски развој 7 3+0
Планирање предела 7 3+0
Процена утицаја на социјални развој 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Правни основ и управљање просторним развојем 7 3+0
Регионални процеси и просторно планирање 7 3+0
Стратешко просторно планирање 7 3+0
Програмирање развоја инфраструктуре 7 3+0