Пратите нас

Image Alt

Одсек за просторно планирање

  /  Одсек за просторно планирање

Катедра и Институт за просторно планирање организују и воде наставу на основним, мастер и докторским студијама у духу савремене теорије и праксе просторног планирања у Европи и свету. Основ студија чине географске науке, уз примену најактуелних метода и техника у просторном планирању. Програм је заснован на интегралном приступу планирању и значајно је обогаћен и предметима из области социјалних и економских наука, поготово на мастер и докторским студијама, где се студенти упознају и са данашњом легислативном, политиколошком и методолошком основом просторног планирања у Европској Унији. На тај начин, студенти се веома лако уклапају у програме наставе или у практичан рад на школама и институцијама за просторно планирање, као и у локалној, регионалној или државној администрацији земаља подручја ЕУ, САД и другде.

Одсек за просторно планирање је пуноправни члан Асоцијације Европских Школа Планирања (AESOP) и SPA-CE.net мреже научних институција које се баве просторним планирањем у Европи. Професори и асистенти Одсека су, поред извођења наставе, ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, руководили су или су учествовали у изради бројних планских докумената посебно стратегијског карактера, и активни су чланови бројних струковних асоцијација у земљи и иностранству. Тежиште научног рада на Студијској групи је традиционално везано за теоријско-методолошка и доктринарна питања просторног планирања, те на могућности и видове примене резултата фундаменталних и апликативних научних истраживања у пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. У новије време се лепеза истраживања шири и продубљује, са значајним европским предзнаком.

Катедра организује и спроводи наставу, односно обуку студената, са свим активностима које та обука подразумева (стручне екскурзије, семинари, основне, мастер и докторске студије итд), док Институт обједињује све активности, организује научни и стручни рад, рад на научним пројектима, води публицистику из области просторног планирања, остварује контакте са иностраним институцијама из области просторног планирања и др.

Настава студената данас обухвата око 300 студената на основним и мастер студијама. Од 2006/07. године мастер студије се одвијају по новом програму, док основне студије од 2007/08. крећу по истом, новом програму, у потпуности усаглашеном са Болоњском декларацијом. Поред тога у току је рад на 18 докторских теза, одобрених одлукама Научно-наставног већа Факултета и Стручног већа Универзитета у Београду.

ШЕФ ОДСЕКА – др Зора Живановић, ванредни професор

Катедра за просторно планирање

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Зора Живановић, ванредни професор