Пратите нас

Image Alt

Одсек за просторно планирање

  /  Одсек за просторно планирање

Катедра и Институт за просторно планирање организују и воде наставу на основним, мастер и докторским студијама у духу савремене теорије и праксе просторног планирања у Европи и свету. Основ студија чине географске науке, уз примену најактуелних метода и техника у просторном планирању. Програм је заснован на интегралном приступу планирању и значајно је обогаћен и предметима из области социјалних и економских наука, поготово на мастер и докторским студијама, где се студенти упознају и са данашњом легислативном, политиколошком и методолошком основом просторног планирања у Европској Унији. На тај начин, студенти се веома лако уклапају у програме наставе или у практичан рад на школама и институцијама за просторно планирање, као и у локалној, регионалној или државној администрацији земаља подручја ЕУ, САД и другде.

Одсек за просторно планирање је пуноправни члан Асоцијације Европских Школа Планирања (AESOP) и SPA-CE.net мреже научних институција које се баве просторним планирањем у Европи. Професори и асистенти Одсека су, поред извођења наставе, ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, руководили су или су учествовали у изради бројних планских докумената посебно стратегијског карактера, и активни су чланови бројних струковних асоцијација у земљи и иностранству. Тежиште научног рада на Студијској групи је традиционално везано за теоријско-методолошка и доктринарна питања просторног планирања, те на могућности и видове примене резултата фундаменталних и апликативних научних истраживања у пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. У новије време се лепеза истраживања шири и продубљује, са значајним европским предзнаком.

Катедра организује и спроводи наставу, односно обуку студената, са свим активностима које та обука подразумева (стручне екскурзије, семинари, основне, мастер и докторске студије итд), док Институт обједињује све активности, организује научни и стручни рад, рад на научним пројектима, води публицистику из области просторног планирања, остварује контакте са иностраним институцијама из области просторног планирања и др.

Настава студената данас обухвата око 300 студената на основним и мастер студијама. Од 2006/07. године мастер студије се одвијају по новом програму, док основне студије од 2007/08. крећу по истом, новом програму, у потпуности усаглашеном са Болоњском декларацијом. Поред тога у току је рад на 18 докторских теза, одобрених одлукама Научно-наставног већа Факултета и Стручног већа Универзитета у Београду.

ШЕФ ОДСЕКА
др Зора Живановић, ванредни професор

Катедра за просторно планирање

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Зора Живановић, ванредни професор

др Дејан Ђорђевић, редовни професор

др Бранка Тошић, редовни професор

др Дејан Филиповић, редовни професор

др Велимир Шећеров, редовни професор

др Богдан Лукић, ванредни професор

др Тијана Дабовић, ванредни професор

др Марија Јефтић, ванредни професор

др Бојан Врачаревић, доцент

Теодора Николић, асистент

Љубица Душков, асистент

Бранко Протић, асистент

Андријана Мирковић Свитлица, асистент

Бојана Пјановић, асистент