Пратите нас

Image Alt

Одсек за географске информационе системе

  /  Одсек за географске информационе системе

Географски информациони системи данас представљају основно и широко коришћено средство у истраживању и студијама које покривају различите елементе просторног окружења, као што су:

  • идентификација објеката, њихове локације, процене геопросторних односа и стварања модела
  • изградња тематских база података,
  • изградња тематских карата,
  • изградња и анализа нумеричких модела.

Одсек за Географске информационе системе задужен је за организацију и извођење наставе на Мастер академским студијама: Географски информациони системи.

Наставници и сарадници одсека укључени су у извођење наставе и на осталим нивоима студија, основне академске и докторске, кроз обавезне и изборне предмете.

Одсек за Географске информационе системе своје истраживачке активности спроводи у три основна правца, а то су Просторно моделовање и анализа географских појава и процеса, Дигитална картографија и Обраду података добијених  даљинском детекцијом. примену иновативних приступа дигиталне картографске визуелизације геопросторних података (топографских и тематских).

Истраживачке активности катедре усмерене су на општа питања геоинформатике, пројектовање и примену географских информационих система, обраду података добијених даљинском детекцијом, примену иновативних приступа дигиталне картографске визуелизације геопросторних података (топографских и тематских).

Наставници и сарадници одсека укључени су у низ актуелних или реализованих пројеката, домаћих и међународних, из којих је произашао велики број објављених публикација.

ШЕФ ОДСЕКА
др Александар Пеулић, редовни професор