Пратите нас

Image Alt

Одсек за географске информационе системе

  /  Одсек за географске информационе системе

Географски информациони системи данас представљају основно и широко коришћено средство у истраживању и студијама које покривају различите елементе просторног окружења, као што су:

  • идентификација објеката, њихове локације, процене геопросторних односа и стварања модела
  • изградња тематских база података,
  • изградња тематских карата,
  • изградња и анализа нумеричких модела.

Одсек за Географске информационе системе задужен је за организацију и извођење наставе на Мастер академским студијама: Географски информациони системи.

Наставници и сарадници одсека укључени су у извођење наставе и на осталим нивоима студија, основне академске и докторске, кроз обавезне и изборне предмете.

Одсек за Географске информационе системе своје истраживачке активности спроводи у три основна правца, а то су Просторно моделовање и анализа географских појава и процеса, Дигитална картографија и Обраду података добијених  даљинском детекцијом. примену иновативних приступа дигиталне картографске визуелизације геопросторних података (топографских и тематских).

Истраживачке активности катедре усмерене су на општа питања геоинформатике, пројектовање и примену географских информационих система, обраду података добијених даљинском детекцијом, примену иновативних приступа дигиталне картографске визуелизације геопросторних података (топографских и тематских).

Наставници и сарадници одсека укључени су у низ актуелних или реализованих пројеката, домаћих и међународних, из којих је произашао велики број објављених публикација.

ШЕФ ОДСЕКА

др Александар Пеулић, редовни професор

Катедра за ГИС

ШЕФ КАТЕДРЕ

др Александар Пеулић, редовни професор

др Сања Стојковић, редовни професор

др Александар Пеулић, редовни професор

Катедра за картографију

ШЕФ КАТЕДРЕ

др Јасмина Јовановић, ванредни професор

др Јасмина Јовановић, ванредни професор

др Александар Ђорђевић, доцент

Тања Јанковић, асистент