Пратите нас

Image Alt

Одсек за географију

  /  Одсек за географију

ШЕФ ОДСЕКА
др Славољуб Драгићевић, редовни професор

Катедра за физичку географију

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Славољуб Драгићевић, редовни професор

 • др Владан Дуцић, редовни професор
 • др Предраг Ђуровић, редовни професор
 • др Славољуб Драгићевић, редовни професор
 • др Ненад Живковић, редовни професор
 • др Снежана Ђурђић, редовни професор
 • др Горан Анђелковић, редовни професор
 • др Ивана Царевић, ванредни професор
 • др Сања Манојловић, ванредни професор
 • др Јелена Луковић, ванредни професор
 • др Александар Петровић, ванредни професор
 • Марко Ланговић, асистент
 • Наталија Батоћанин, асистент
 • Tијана Јаковљевић, асистент

Катедра за друштвену географију

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Иван Раткај, редовни професор

 • др Иван Раткај, редовни професор
 • др Марија Антић, редовни професор
 • др Драгица Гатарић, ванредни професор
 • др Даница Шантић, ванредни професор
 • др Микица Сибиновић, ванредни професор
 • др Аљоша Будовић, доцент
 • др Никола Јоцић, доцент

Катедра за регионалну географију

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Рајко Голић, доцент

 • др Дејан Шабић, редовни професор
 • др Снежана Вујадиновић, редовни професор
 • др Мирјана Гајић, редовни професор
 • др Рајко Голић, доцент
 • др Марко Јоксимовић, доцент
 • Филип Крстић, асистент

Катедра за дидактику и методику наставе географије

ШЕФ КАТЕДРЕ – др Слађана Анђелковић, редовни професор

 • др Љиљана Живковић, редовни професор
 • др Слађана Анђелковић, редовни професор
 • др Славољуб Јовановић, редовни професор