Пратите нас

Image Alt

ОАС – Географија

  /  ОАС – Географија

Ова страница је још увек у издради. Стара Веб презентације поседује велику количину података око студија (курсеви, ЕСПБ поени…) које је потребно мигрирати на нови сајт.

 

Циљеви студијског програма: Формирање фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију наставе географије у основним и средњим школама, као и за праћење и процењивање резултата учења географије.

Исход процеса учења: Оспособљеност географа за планирање рада, организовање и извођење наставе географије у основним и средњим школама у складу са савременим научним достигнућима у области географије и њеним интегралним научним дисциплинама које се изучавају на овом студијском програму.

Услови за упис на студијски програм: Потребан број бодова, формиран на основу успеха током завршене четворогодише средње школе и резултата који је остварен на пријемном испиту.

Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]

ГодинаСеместарНазивБрој ЕПСББрој часова
11Увод у Географију42+1
11Картографија 152+2+1
11Математичка географија52+2+1
11Географија култура и зона цивилизације42+1
11Геологија са петрографијом 152+2+1
11Енглески језик 132+0
11Даљинска детекција у географији52+1
11Oснове рачунарства52+1
12Картографија 252+2+1
12Палеогеографија52+2
12Геологија са петрографијом 252+2+1
12Енглески језик 232+0
12Квантитативне методе у географији42+1+1
12Академско писање у географији22+0
12Социологија52+1
12Антропогеографија52+1
21Геоморфологија 142+2+1
23Хидрологија 142+2
23Климатологија 142+2
23Биогеографија 142+1+1
23Географија становништва 152+2+1
23Географија земљишта42+0
23Заштита природе62+2
23Водопривредни проблеми42+0
23Основе просторног планирања42+0