Пратите нас

Image Alt

ННБ Блажево

  /  ННБ Блажево

Наставно-научнa базa Блажево

Наставно-научнa базa Блажево (ННБ Блажево) Географског факултета налази се у истоименом насељу на обронцима Копаоника на територији Општине Брус, а Факултет је користи од 2012. године, уз велику иницијативу проф. др Мирољуба Милинчића.

У Брусу 2021. године потписан је нови десетогодишњи уговор са Општином Брус и Предшколском установом „Пахуљице“, о коришћењу Објекта у Блажеву, као ННБ Географског факултета. Исте године, потписан је и споразум са Општином Брус и Основном школом „Вук Караџић“ из Блажева о коришћењу две учионице основне школе за потребе извођења наставних и других активности током боравка у ННБ Блажево. Географски факултет донирао је у више наврата различиту опрему школи, која се користи за наставне активности Географског факултета и ОШ „Вук Караџић“.

Укупни смештајни капацитет ННБ Блажево је 54 кревета, односно две собе за смештај студената капацитета 22 и 24 кревета опремљених за вишедневно коришћење са засебним купатилима. ННБ Блажево чине и две собе за смештај наставног и ненаставног кадра и засебно купатило. Објекат има и функционалну кухињу и дневни боравак прилагођене боравку већег броја студената. Двориште ННБ Блажево је функционално за одмор и спортске активности. Сви они који бораве у Објекту, могу користити и отворени бетонски терен ОШ „Вук Караџић“ као и њихову реконструисану фискултурну салу. Исхрана је могућа у једној од најстаријих кафана у Србији у Блажеву (Блажевачка ноћ код Биље) или коришћењем ресурса у Објекту.

Осим боравка студената везаних за активности које су предвиђене наставним плановима и програмима, могуће је и организовање факултативних активности, мотивационог викенда, факултативних теренских настава и истраживања, кампова и сл.

Боравак страних студената (Русија, Словенија, Хрватска и др.), који је у више наврата реализован у ННБ Блажево, показао се значајним за подизање угледа Факултета. У више наврата у Блажеву су реализована Национална географска олимпијада у сарадњи са Регионалним центром за таленте Београд II, као и летњи кампови и семинари за наставнике географије. ННБ Блажево је била домаћин и Балканијади 2022. године. Ипак, велики број ноћења је реализовано кроз обавезне и факултативне екскурзије студената Географског факултета посебно са смера Геопросторне основе животне средине.

Од момента када је ННБ Блажево почела са радом 2012. године, управник је био проф. др Велимир Јовановић који је успешно реализовао управљање Објектом и активностима све до одласка у пензију 2018. године. Од тада, до 2021. године управник ННБ Блажево је био проф. др Иван Новковић, а од октобра 2021. управник ННБ Блажево је доц. др Иван Самарџић. Одржавање Објекта обавља Географски факултет великим залагањем ненаставног кадра, посебно Александра Радуловића и Зорана Јовића, али и великог броја студената Географског факултета, као и истраживача и асистената. Велику помоћ у одржавању дворишта школе, водоводне мреже и осталих пратећих потреба има Општина Брус са којом Географски факултет има фантастичну сарадњу.

Активности у ННБ Блажево су значајне са аспекта промоције, афирмације и презентације Факултета, али и за сваки циклус акредитације. Задовољство студената након боравка у ННБ Блажево, али и посета великом броју локалитета, говори у прилог томе да је за високошколску установу значајно да поседује овакав мултифункционални објекат у коме је могуће реализовати наставне, ваннаставне и друге облике формалног и неформалног образовања и осталих активности.

Управник ННБ Блажево, доц. др Иван Самарџић

Природне лепоте Блажева

Просторије наставно-научне базa