Пратите нас

Image Alt

Издавачка делатност

  /  Издавачка делатност

Миграције становништва и кризе у свету – др Даница Шантић, Милица Ланговић

Становништво Европске уније – др Даница Шантић, Милица Ланговић, Невена Трнавчевић

GREEN AGENDA FOR WESTERN BALKANS – Book of Abstracts

ПАЈТОН (PYTHON) и …три тачке – др Александар Пеулић

Туристички дисперзиви и насеља – др Драгица Р. Гатарић

Трансформација бања Србије у савремене центре SPA и WELLNESS туризма – др Марија Белиј Радин

Туризам и међународни привредни токови – др Добрица Јовичић и др Бојан Врачаревић

Становништво Србије – како управљати демографским изазовима – уредници: др Гордана Војковић и др Вера Глигоријевић

Географске основе специфичних облика туризма – др Марко Јоксимовић

Зборни радова 1954 – 2020. ауторска библиографија – др Стеван М. Станковић

Популациона политика – др Петар Васић

ГИС анализа – практикум – др Иван Новковић

Регионална географија Северне Америке – др Рајко Голић

Туристичка инфраструктура – др Богдан Лукић, др Александар Ђорђевић, Бранко Протић

Градски туризам – др Марија Антић

Практикум из геоморфологије – др Предраг Манојловић, др Славољуб Драгићевић

Увод у методологију демографског истраживања – др Наталија Мирић

Увод у просторно планирање – др Зора Живановић

Практикум из педагогије са дидактиком – др Слађана Анђелковић

Математичка географија (практикум) – др Милутин Тадић и др Александар Петровић

Прикупљање и интеграција геопросторних података – др Сања Стојковић

Еколошке основе просторног планирања – др Снежана Ђурђић, др Дејан Филиповић

Даљинска детекција у животној средини – др Мишко Милановић, др Александар Ваљаревић и др Тин Лукић

Геоморфологија – др Драгутин Петровић и др Предраг Манојловић

Култура, наслеђе и туризам – др Сања Павловић

Туризам и заштита животне средине – др Добрица Јовичић

Увод у ГИС- практикум – др Сања Стојковић и Немања Вагић

Географија Србије 1 – др Мила А. Павловић

Основе еколошког образовања – др Славољуб Јовановић

Туристичка географија Србије – др Стеван М. Станковић и др Мирјана Гајић

Географске регије Србије 1 – панонска макрорегија- др Мила А. Павловић

Географске регије Србије 2 – планинско-котлинско-долинска макрорегија – др Мила А. Павловић

Функционално урбани регион у просторном планирању – научна монографија –др Марија Јефтић

Антропоекологија – др Горан Анђелковић

Принципи регионализације – др Драгутин Тошић

Васпитање и образовање за одрживи развој: учење и поучавање ван учионице – др Слађана Анђелковић

Тематска картографија (практикум) – др Јасмина Јовановић

Теорија планирања – др Тијана Дабовић

Информациони системи у планирању и заштити простора – др Мишко Милановић и др Дејан Филиповић

Пут до успеха на географској олимпијади – Приручник за припрему ученика за домаћа и интернационална такмичења из географије – др Дејан Филиповић и Никола Срзентић

Планирање на локалном нивоу-организација, управљање, развој – др Богдан Лукић и др Велимир Шећеров

Природни услови и непогоде у планирању и заштити простора ( II допуњено издање) – др Славољуб Драгићевић и др Дејан Филиповић

Регионална географија Африке – др Снежана Вујадиновић и др Дејан Шабић

Природне основе приморског туризма – др Горан Анђелковић

Менаџмент и политика туристичких дестинација – Др Добрица Јовичић

Геоекологија – др Милован Р. Пецељ, др Јелена Пецељ-Пурковић и др Милица Пецељ

Градови средње величине – развојни центри на подручју централне Србије – др Зора Живановић

Градски саобраћај и животна средина – др Миомир Јовановић

Медицинско-географски фактори у планирању и заштити простора – др Данијела Обрадовић-Арсић

Основе просторног планирања – др Дејан Ђорђевић и др Тијана Дабовић

Школа и неформални образовни контексти – др Слађана Анђелковић

Србија и Балкан на старим географским картама – др Мирко Грчић и Љиљана Грчић

Регион и регионализација- изазов политике и искушење планирања – др Борислав Стојков

Географи у Великом рату- монографија- др Милован Р. Пецељ и др Стеван М. Станковић

Uticaj geografskih faktora na promene intenziteta vodne erozije u slivu reke Nišave – dr Sanja Manojlović

Protivrečnosti socio-prostornog razvoja Beograda – retradicionalizacija porodice kao poluperiferni urbani habitus – dr Vesna Miletić-Stepanović

Јован Цвијић 1927. – др Стеван М. Станковић

Јевто Дедијер- Преписка – др Милован Р. Пецељ

Насеља Змијања – антропогеографска проучавања – др Драгица Р. Гатарић

Јевто Дедијер – нови прилози за биографију- Дедијерова докторска дисертација – др Милован Р. Пецељ