Пратите нас

Image Alt

Геопросторне основе животне средине (МАС 2014-2021)

  /  Геопросторне основе животне средине (МАС 2014-2021)

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се четири предмета): Процена утицаја на животну средину, Мониторинг и одитинг животне средине, Управљање деградираним површинама, Функционална заштита природе, ИСО стандарди у животној средини и Образовање за одрживи развој.
Изборни блок 2 (бирају се три предмета): Еколошка етика, Еколошки метод и геосистемна анализа, Географски информациони системи и Економске методе евалуације животне средине.

Прва година

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Процена утицаја на животну средину 7 3+0
Мониторинг и одитинг животне средине 7 3+0
Управљање деградираним површинама 7 3+0
Функционална заштита природе 7 3+0
ИСО стандарди у животној средини 7 3+0
Образовање за одрживи развој 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Еколошка етика 7 3+0
Еколошки метод и геосистемна анализа 7 3+0
ГИС 7 3+0
Економски методи евалуације животне средине 7 3+0