Пратите нас

Image Alt

Географски информациони системи (МАС 2018-2025)

  /  Географски информациони системи (МАС 2018-2025)

Обим мастер академских студија Географски информациони системи износи 60 ЕСПБ бодова.

Академски називМастер аналитичар за географске информационе системе

Обавезни предмети: 
Управљање ГИС пројектимаРазвој геопросторних база податакаГИС анализа и моделовањеКартографија и визуелизација геопросторних података.

Изборни предмети: 
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Примењена даљинска детекција, Прикупљање и интеграција геопросторних података.

Изборни блок 2 (бирају се три предмета): ГеостатистикаГИС програмирањеГИС анализа физичко-географских појава и процесаГИС анализа друштвено-географских појава и процесаГИС анализа у заштити геопростораГИС анализа у планирању и уређењу простора.

ПРВА ГОДИНА

I семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Управљање ГИС пројектима (МГИС1О1) 7 3+0
Развој геопросторних база података (МГИС1О2) 7 3+0
ГИС анализа и моделовање (МГИС1О3) 7 3+0
Примењена даљинска детекција (МГИС1И1) 7 3+0
Прикупљање и интеграција геопросторних података (МГИС1И2) 7 3+0

II семестар

Назив предмета Број ЕПСБ Број часова
Картографија и визуелизација геопросторних података (МГИС2О1) 5 3+0
Геостатистика (МГИС2И1) 5 3+0
ГИС програмирање (МГИС2И2) 5 3+0
ГИС анализа физичко-географских појава и процеса (МГИС2И3) 5 3+0
ГИС анализа друштвено-географских појава и процеса (МГИС2И4) 5 3+0
ГИС анализа у заштити геопростора (МГИС2И5) 5 3+0
ГИС анализа у планирању и уређењу простора (МГИС2И6) 5 3+0
Мастер рад (МГИС) 10 /