Пратите нас

Image Alt

Акредитација

  /  Акредитација

Универзитет у Београду – Географски факултет акредитован је као високошколска установа од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета дана 24.10.2014. године, уверењем о акредитацији број: 612-00-00205/2014-04. Након завршене акредитације од надлежног министарства издата је и дозвола за рад број: 612-00-00238/2015-04.

Од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета акредитовано је и 11 студијских програма основних, мастер и докторских академских студија, који се реализују на Факултету. Студијски програм мастер академских студија Географски информациони системи акредитован је од стране Националног тела за акредитацију Републике Србије.

 У даљем тексту дат је приказ акредитованих студијских програма који се реализују на Универзитету у Београду – Географском факултету:

 Основне академске студије

 Мастер академске студије

Докторске академске студије

Акредитациони циклус 2021-2028 година