Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  Конкурс за упис студената на основне академске студије у школској 2023/24. години – УПИС 23/24

Конкурс за упис студената на основне академске студије у школској 2023/24. години – УПИС 23/24

Поштовани будући студенти,

Универзитет у Београду – Географски факултет, расписао је конкурс за упис студената на основне академске студије у школској 2023/24. години. Текст конкурса можете прочитати овде  или на сајту Факултета у делу „Упис 2023/24“ а у наставку вам представљамо важније информације, рокове, потребну документацију и друге детаље у вези са предстојећим уписом.

Основне академске студије (ОАС) трају четири године (240 ЕСПБ) и у прву годину може да се упише 250 студената (140 буџетских и 110 самофинасирајућих), и то на следеће студијске програме: Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине.

За упис у прву годину ОАС може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, укључујући и стране држављане.

Из календара конкурсних рокова издвајамо следеће важније датуме:

Online пријављивање (претпријављивање)

од 12. јуна (00 – 24h)  до 23. јуна (до 12h)

Пријављивање на Факултету

24. јун, од 10 до 13 часова

Листа пријављених кандидата

24. јун, у 14 часова

Примедбе на листу пријављених кандидата

24. јун, од 14 до 15 часова

Коначна листа пријављених кандидата

24. јун, од 15 часова

Пријемни испит

26. јун, од 14.30 часова до 16.30 часова

Прелиминарне ранг листе

27. јун, од 09 часова

Коначна ранг листа

04. јул, од 10 часова

Упис кандидата

05. и 06. јул

Потребна документација (и код online пријаве и у случају доласка на Факултет):

  • пријава и фотокопије следећих докумената,
  • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања,
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту,
  • доказ о уплати накнаде за полагање испита у износу од 4.000,00 динара (за један студијски програм); уколико кандидат конкурише за више студијских програма, додатно уплаћује по 2.000,00 динара, за сваки наведени студијски програм,
  • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из Географије,
  • решење о признавању средњошколских исправа или потврда да је поступак започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре),
  • и друга документација, у зависности којој категорији кандидат припада (детаљније погледати у конкурсу),
  • изјава/овлашћење у вези са обрадом личних података

Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на адресу Географског факултета, Београд, Студентски трг 3/III, рачун број 840-1816666-75, са назнаком „за пријемни испит“ и позивом на број У-07/23.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Висина школарине за студенте – стране држављане износи 2.000,00 евра.

О месту полагања пријемног испита и другим детаљима, кандидати ће бити благовремено информисани, на сајту Факултета.

Молимо кандитате за упис да прате сајт Факултета и да детаљно прочитају текст Конкурса, ради благовремене и потпуне информисаности.

СРЕЋНО!!!