Пратите нас

Image Alt

Географски факултет

  /  Опште вести   /  ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ АКАДЕМСКИХ МОБИЛНОСТИ У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ ЦЕЕПУС МРЕЖА ЗА АКАДЕМСКУ 2023/24. ГОДИНУ

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ АКАДЕМСКИХ МОБИЛНОСТИ У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ ЦЕЕПУС МРЕЖА ЗА АКАДЕМСКУ 2023/24. ГОДИНУ

Позив је отворен за студенте и наставно особље са државних високошколских установа из Републике Србије који своју мобилност могу реализовати на иностраним високошколским установама које учествују у раду истих CEEPUS мрежа као и њихова матична установа (мрежни кандидати). Први круг позива за мрежне мобилности намењен је кандидатима који желе да размену реализују у зимском семестру и биће отворен до 15. јуна 2023. године. Рок за подношење пријава које ће се спроводити у летњем семестру академске 2023/24. године је 31. октобар 2023. године, а кандидати се обавештавају да ће поједине националне CEEPUS канцеларије објавити засебан позив за пријаву мобилности у летњем семестру.

Могућности за кандидате

Студентима су у оквиру CEEPUS програма на располагању три категорије мобилности. Категорија за коју се студент опредељује мора бити усаглашена са академском сврхом његове мобилности, коју је потребно прецизно представити у мотивационом делу пријаве. Академску мобилност у CEEPUS програму могуће је реализовати искључиво под условом да је студент у тренутку реализације мобилности завршио најмање два семестра. Категорије мобилности које су на располагању су:

  1. Студентски боравци (Student) – намењени су студентима који желе да буду укључени у семестралну мобилност, чије је минимално трајање три месеца, а максимално два семестра,
  2. Краткорочни студијски боравци (Short-term student) – предвиђени су за студенте који желе да спроведу истраживања за израду завршног рада/дисертације у трајању до три месеца,
  3. Краће екскурзије (Short-term excursion) – намењене су учесницима кратких групних мобилности које може организовати нека партнерска установа у оквиру мреже, попут CEEPUS летњих/зимских школа, интензивних курсева и сл, у трајању до 6 дана.

Наставно особље се у оквиру CEEPUS програма увек пријављује у категорији предавача (Teacher), независно од дужине трајања мобилности, при чему размена може трајати најмање пет радних дана. Сви кандидати који пријаву подносе у статусу предавача морају реализовати најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка. Сходно томе, планиране предавачке активности, односно називи предавања и број часова на партнерској високошколској установи, ближе се наводе у делу пријаве која се односи на наставни план кандидата.

Начин пријаве

Пријаве је могуће поднети искључиво електронски, путем CEEPUS платформе.

Задатак кандидата је да самостално истраже могућности за размену на партнерским установама претрагом мрежа које су одобрене за академску 2023/24. годину. Претрагу мрежа могуће је обавити путем званичног веб-сајта CEEPUS програма у оквиру секције FIND. До детаљних информација о раду мреже, подацима о установама које у мрежи учествују, као и контактима представника партерских установа, може се доћи кликом на неку од одобрених мрежа. Како је овај позив намењен мрежним кандидатима, потребно је проверити да ли матична установа кандидата учествује у раду жељене мреже, чиме се остварује право на пријаву у категорији мрежног кандидата. Уколико пронађе адекватну инострану партнерску високошколску установу и испуњава све неопходне услове, кандидат може предузети наредне кораке који се односе на аплицирање за размену.

У случају да матична високошколска установа кандидата и установа на којој жели да реализује своју мобилност (установа домаћин) не учествују у раду исте мреже, кандидат ће имати могућност да се пријави у категорији ванмрежних (freemover) кандидата, али ће јавни позив за овај вид мобилности бити накнадно објављен.

Стипендије

Висина и обухват стипендија се разликују од земље до земље учеснице CEEPUS  програма, при чему стипендије кандидатима додељује национална канцеларија земље у којој се мобилност спроводи, односно национална CEEPUS  канцеларија земље домаћина. Информације о стипендијама се могу пронаћи на званичном веб-сајту програма, на страници CONTACT.

CEEPUS III програму

Средњоевропски програм универзитетске размене (CEEPUS III) је програм који омогућава академску размену студената и наставног особља са државних високошколских установа из Републике Србије на установе у осталим државама чланицама CEEPUS програма: Аустрији, Чешкој, Мађарској, Пољској, Румунији, Северној Македонији, Албанији, БиХ, Бугарској, Молдавији, Црној Гори, Хрватској, Словачкој и Словенији.

Академске размене у оквиру CEEPUS III програма се првенствено одвијају у оквиру мрежа, односно партнерстава високошколских установа из земаља чланица CEEPUS  програма које су усмерене  ка истраживању одређене научне области од заједничког значаја за све високошколске установе које учествују у раду конкретне мреже. У мрежи могу учествовати и уже организационе јединице високошколске установе, као што су смерови или департмани.

Детаљније информације о самом CEEPUS  програму, условима за учешће кандидата, начину и току пријаве, као и остали битни подаци, се могу се пронаћи у брошури Стипендије, на CEEPUS одељку сајта Фондације Темпус, која врши улогу националне CEEPUS канцеларије у Србији, или на главном порталу програма ceepus.info посебно у одељку HOW.