Пратите нас

Image Alt

Географски Факултет

  /  Опште вести   /  Састанак са руководиоцима и представницима свих високошколских установа из области географије

Састанак са руководиоцима и представницима свих високошколских установа из области географије

Универзитет у Београду – Географски факултет угостио је дана 01. децембра 2022. године руководиоце и представнике свих високошколских установа у Републици Србији које школују географе, односно на којима се реализују студијски програми из области географије, као и руководиоце водећих географских институција.

Састанку су присуствовали:

• Декан Универзитета у Београду – Географског факултета проф. др Велимир Шећеров,
• Продеканка за наставу Универзитета у Београду – Географског факултета проф. др Снежана Ђурђић,
• Продеканка за науку и међународну сарадњу Универзитета у Београду – Географског факултета проф. др Даница Шантић,
• Проректор за наставу Универзитета у Београду проф. др Дејан Филиповић,
• Шеф одсека за географију Универзитета у Београду – Географског факултета проф. др Славољуб Драгићевић,
• Директор Департмана за географију, туризам и хотелијерство Универзитета у Новом Саду – Природно-математичког факултета проф. др Лазар Лазић,
• Шеф Одсека за географију Природно-математичког факултета са седиштем у Косовској Митровици проф. др Саша Милисављевић, као и проф. др Ивана Пењишевић,
• Проф. др Ранко Драговић испред Универзитета у Нишу – Природно-математичког факултета,
• Директор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ др Милан Радовановић и заменик директора др Ана Милановић Пешић,
• Председник Српског географског друштва проф. др Иван Раткај,
• Члан Националног акредитационог тела Републике Србије проф. др Дејан Шабић.

Закључци са састанка:

1. Спровођење идеје о удруживању институција и синхронизованом наступу на теме од заједничког интереса,

2. Формирање заједнице студената географије Србије и одржавање првог скупа на Златибору у априлу 2023. године,

3. Разматрање могућности за боље запослење свршених студената и проналажење модела за њихову бољу друштвену видљивост и афирмацију,

4. Интензивирање маркетиншких активности на пољу промоције значаја географије и актуелних пројеката и активности,

5. Сачињавање Прогласа о важности географије и осталих наставничких дисциплина и сарадња са сродним факултетима који школују наставнике,

6. Покренута је иницијатива за организацију Конгреса географа 2024. године – место одржавања Конгреса одредиће се у првом тромесечју 2023. године.